Svet vnímame niekoľkými zmyslami a jedným z tých najdôležitejších je zrak, pretože práve cez naše oči vstupuje do mozgu až 90 % všetkých informácií. Ľudský mozog pri ich spracovaní rozlišuje medzi farbami a intenzitou svetla, vďaka čomu sme potom ovplyvňovaní rôznymi náladami.

Rovnako ako naše telo, aj oči sú zložené z jednotlivých buniek, ktoré poskytujú človeku rozdielne vnímanie v noci a vo dne. Pod vplyvom svetla sa v očných bunkách vyskytujú špeciálne fotochemické reakcie, vyvolávajúce impulzy, ktoré sa pohybujú pozdĺž zrakového nervu do stredu mozgovej kôry a prenášajú sem informácie.

Možno sa vám to bude zdať pritiahnuté za vlasy, ale aj kvalitná poťahová látka na vašej sedačke v kombinácii so správnym osvetlením, potom pôsobí ako dokonalý impulz pre správnu náladu.

Z čoho sa skladá ľudské oko?

Ide o unikátny orgán so špeciálnou a komplexnou štruktúrou, ktorý je schopný prijímať elektromagnetické vlny určitého rozsahu. Skladá sa z viac ako 30 samostatných častí, nepočítajúc očné viečka a svaly, z ktorých tie najdôležitejšie sú:

  • Sclera (bielko – slúži ako ochrana očí a kvality videnia);
  • Rohovka (zaostruje viacsmerné prúdy svetla);
  • Ciliárne teleso (poskytuje zmenu tvaru šošovky);
  • Šošovka (stará sa o automatické zaostrovanie);
  • Sietnica (riadi konverziu elektromagnetického žiarenia);
  • a ďalšie špeciálne a nemenej dôležité časti.

Aj u človeka, ktorý má poruchy zraku, fungujú ako dokonalý systém, vďaka ktorému vnímame jednotlivé vonkajšie situácie úplne inak.

Moderné technológie a pokrok nám ale umožňuje, aby sme si vďaka špeciálnemu svetlu a atmosfére navodili požadovanú atmosféru aj v podmienkach, ktoré nie sú vždy ideálne. Už jeden dobrý návrh LED osvetlenia tak môže vyriešiť vašu únavu v práci, zvýšiť efektivitu alebo osobnú pohodu.

Prírodné a umelé zdroje svetla

Ako sme si už okrajovo spomenuli, existuje niekoľko typov svetelných zdrojov – prirodzené svetlo (slnko), umelé (lampy, LED reflektory , lustre atď.) a zmiešané (svetlo prenikajúce cez okenné otvory, difúzne nebeské svetlo).

Ľudské videnie je najlepšie prispôsobené prirodzenému svetlu, ale denné hodiny sú časovo obmedzené, a preto je nutné, aby ste si aj do svojej práce vybrali vhodné osvetlenie do kancelárie.

Umelé osvetlenie je bežné a kombinované a riadi sa normami. Od kvality a jeho úrovne ale potom závisí aj ľudský výkon a bezpečnosť.

Asi 20 % pracovných úrazov sa vyskytuje práve v dôsledku nedostatku osvetlenia, pretože metabolické procesy v tele klesajú a zraková ostrosť a rýchlosť rozlišujúcich objektov klesá. Zloženie spektra umelého svetla by malo byť teda blízke tomu prírodnému.

Skúste bezpečné LED osvetlenie od ecologic

Pre všeobecné osvetlenie sa používajú často klasické svietidlá, ktoré ale nedisponujú potrebnými vlastnosťami a nezaručia vám na 100 % požadovaný efekt. Pri správnom rozdelení a rozmiestnení špeciálneho LED svetla sa vytvára lepší efekt a zároveň aj šetríte. Vďaka špeciálnemu usporiadaniu lámp sú ľudské oči potom chránené pred leskom a nepríjemnými pulzmi.

Oči sú veľmi dôležité, a preto je nutné, aby ste si ich aj touto cestou dostatočne chránili. Tak to skúste, veď je to naozaj jednoduché!

Foto: pixabay.com