• Beka Media s.r.o. je prevádzkovateľom webových stránok www.lentonajlepsie.sk (ďalej len Stránka). Na stránkach poskytuje tipy, rady a rôzne ďalšie informácie.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu uverejneného na Stránke.
  • Obsah Stránky má informačný charakter. Negarantujeme presnosť, bezchybnosť a aktuálnosť článkov. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je vylúčená akákoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa za ujmu akejkoľvek povahy, napríklad za vznik škody, ktorá by užívateľovi z uvedených informácií, napríklad v dôsledku spoliehania sa na ich správnosť, vznikla.
  • Stránka obsahuje odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
  • Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.